Verbreding van de Rijnbrug, fietstunnel en fietsbeleid

kees van kranenburg ps lr DSC_1095.jpgmaandag 10 december 2018 23:02

Na jaren van plannen maken hebben provinciale staten tijdens de Statenvergadering van 10-12-2018 de Utrechtse knoop doorgehakt: er komt een wegdek op de brug van 2 x 2 rijstroken, natuurlijk fietsstroken en ook wat comfortmaatregelen voor die fietsers.

De Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen is een bijzonder ding. Ooit gebouwd als spoorbrug in de negentiende eeuw. In de oorlog is de brug vernield, na de oorlog is deels op de oude pijlers een provinciale weg gelegd. De pijlers zijn daardoor van het rijk, en de wegopbouw is van de provincies Utrecht en Gelderland. In Rhenen is al jaren sprake van een flink verkeersprobleem, mede doordat de brug slechts twee rijstroken heeft. Na jaren van plannen maken hebben provinciale staten tijdens de Statenvergadering van 10-12-2018 de Utrechtse knoop doorgehakt: er komt een wegdek op de brug van 2 x 2 rijstroken, natuurlijk met fietsstroken en ook wat comfortmaatregelen voor die fietsers. We willen tenslotte ook graag dat mensen uit de auto op de fiets stappen.

Nu de weg breder wordt, wordt het oversteken gevaarlijker. De gemeente Rhenen wilde voor het kruispunt met de Achterbergse Straat graag een fietstunnel. De provincie vond dat een goed idee, maar het college van Gedeputeerde Staten wilde daar maximaal vijftig procent van betalen. Voor een relatief kleine gemeente als Rhenen is de rest van het bedrag, ongeveer 5 miljoen euro, wel heel erg veel geld. En die kosten ontstaan ook nog eens doordat de provincie die weg gaat verbreden. De ChristenUnie heeft met het CDA een amendement ingediend, dat is aangenomen. Daarmee hebben we bereikt dat de provincie nu 70 procent gaat betalen. Daarmee komt ook de fietstunnel, belangrijk voor Achterbergse schoolkinderen, een belangrijke stap dichterbij.

Kees van Kranenburg

« Terug