Kantoren in onze prachtige provincie

arne schaddelee ps lr DSC_1082.jpgmaandag 10 december 2018 23:14

Utrecht is een prachtige provincie, en dat willen we graag zo houden. We moeten daarom zorgvuldig omgaan met de schaarse ruimte. De ChristenUnie steunt daarom het provinciale beleid om kantorenleegstand tegen te gaan.

Sinds 2012 is de provincie Utrecht grondig en gestructureerd bezig met het in kaart brengen van de Utrechtse kantorenvoorraad. Hoewel de kantorenmarkt aantrekt, is de leegstand nog steeds 16 procent, terwijl een frictieleegstand van circa 5 procent wenselijk is.

Een provinciebrede aanpak is nodig. Een kantorenmarkt is immers niet lokaal, maar eerder regionaal en provinciaal. Overigens is er wel steeds oog geweest voor lokale en regionale omstandigheden en bijzonderheden. Alle provinciale analyses en stappen zijn steeds ook gedeeld en besproken met de betrokken gemeenten en andere partners. Vandaag zetten we een nieuwe stap in een lang en zorgvuldig proces. Met een zogenoemd provinciaal inpassingsplan (PIP) grijpt de provincie juridisch in en wordt capaciteit geschrapt.

Natuurlijk realiseren we ons dat dit besluit pijn doet. Vorige week was de ChristenUnie nog in Veenendaal. Opnieuw hoorde we daar het verhaal van de lokale ambities en dromen, ook van raadsleden en bestuurders van de ChristenUnie. Voor hen is de provincie nu even de grote boze spelbreker. En wij begrijpen dat.

Toch staat ook de ChristenUnie achter dit beleid. Er is sprake van zorgvuldige analyses en stappen. Om tot een juridisch houdbare aanpak te komen is een consequente juridische lijn nodig. Uiteindelijk willen we allemaal een mooiere provincie. Zonder lege kantoren, maar met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe woningen en nieuwe kansen voor ondernemerschap.

Arne Schaddelee

« Terug