Juridisch geblunder rond uitbreiding bedrijventerreinen

arne schaddelee ps lr DSC_1082.jpgmaandag 10 december 2018 23:07

De voorgenomen, kleinschalige uitbreiding van bedrijventerreinen in zeven gemeenten is uitgesteld. Dat bleek nodig na juridische onduidelijkheden rond de milieu effect rapportage. “Opnieuw een signaal dat de provincie Utrecht haar basisprocessen niet op orde heeft”, aldus fractievoorzitter Arne Schaddelee.

Maanden heeft de provincie gewerkt aan de zogenoemde tweede partiële herziening van de provinciale ruimtelijke structuurvisie. In deze visie stelt de provincie vast wat waar is toegestaan. Naast wat kleine grenscorrecties en een – overigens voor betrokken geitenhouders pijnlijke – ‘geitenstop’, was het hoofdbestanddeel een reeks kleinschalige, maar urgente uitbreidingen van bestaande bedrijventerreinen.

Zeven gemeenten, met lokale ondernemers die willen bouwen. Bruisende plannen die klaar lagen voor provinciale besluitvorming. Plannen waar we inhoudelijk misschien van alles van konden vinden en waarover de ChristenUnie graag het debat was aangegaan. Uiteindelijk moesten deze plannen vijf dagen voor de finale besluitvorming teruggetrokken worden. Eenvoudigweg omdat de provincie te gemakkelijk over een juridische basisregel heen was gestapt. Voor dergelijke uitbreidingen moet namelijk een milieu effect rapportage worden opgesteld. Dat was niet gedaan. Tijdens bespreking in de commissie moest daar door een inspreker op worden gewezen. Aanvankelijk werden de bezwaren van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) nog weg gewoven. Hier moest de gedeputeerde dus op terugkomen. Een kritische luis in de pels is essentieel om als bestuur scherp te blijven, dat bleek maar weer.

“Al met al een beschamende vertoning”, stelt fractievoorzitter Arne Schaddelee. “En opnieuw een signaal dat de provincie Utrecht haar basisprocessen niet op orde heeft.” Tijdens het debat in de Statenvergadering waren meer partijen kritisch. Gedeputeerde Van den Berg erkende dat de situatie onjuist was ingeschat en hij beloofde beterschap.

Arne Schaddelee

« Terug