ChristenUnie kiest voor waardevol Utrecht

botterhaven spakenburg lr DSC_0456.jpgzaterdag 12 januari 2019 22:20

Meer ruimte voor woningbouw, een beter bestuur én behoud van de Spakenburgse botters. Daar zet de ChristenUnie in de provincie Utrecht de komende jaren op in. Die ambities staan in het verkiezingsprogramma dat op woensdagavond 16 januari 2019 zal worden vastgesteld in Spakenburg.

Wij zijn trots op de bruisende, mooie provincie Utrecht! Trots op mensen, jong en oud. Utrechters werken hard, kijken naar elkaar om en zijn sociaal. Utrechters willen een gezonde leefomgeving, een goed milieu en schoon vervoer. Dat blijkt uit een recent onderzoek.  Daar draagt de ChristenUnie graag aan bij.   

De ChristenUnie is niet alleen trots. We hebben ook zorgen. Hoe houden we de omgeving mooi, schoon en veilig? Hoe kan iedereen mee blijven doen in onze maatschappij? Een fijn huis en goede zorg voor iedereen: het is  niet vanzelfsprekend. Het college van Gedeputeerde Staten heeft flinke fouten gemaakt. Dat kostte veel geld waar niet op was gerekend. Allemaal zaken waar de ChristenUnie iets aan wil doen.

Programma

Wat wil de ChristenUnie concreet gaan doen? Dat staat in het provinciale verkiezingsprogramma. We willen meer ruimte voor woningbouw. Nu is de provincie Utrecht heel streng. Buiten de huidige steden en dorpen kan nauwelijks worden gebouwd. Dat is om het groen de ruimte te geven. Dat vindt de ChristenUnie nog steeds belangrijk. Maar om de groei en leefbaarheid in steden en dorpen te verbeteren moeten we nu meer ruimte geven aan woningbouw. We letten daarbij op goede bereikbaarheid en de kwaliteit van het landschap.

Een goed bestuur is voor de ChristenUnie erg belangrijk. Er ging te veel mis met geld en met de uitvoering van de regels bij de provincie zelf. Daarom wil de ChristenUnie jaarlijkse een integriteitsdag en meer transparantie. Ook moet de provincie beter luisteren naar burgers, bedrijven en andere overheden. De provincie moet de mensen vérder helpen. Een deel van het geld van de provincie wil de ChristenUnie gebruiken voor ideeën van bewoners.  

Cultuur is belangrijk. Het vertelt onze geschiedenis. De provincie Utrecht doet daar veel aan. Daarom is het vreemd dat de Spakenburgse Botters weinig provinciale aandacht krijgen. Spakenburg is de enige Zuiderzee-haven in Utrecht. De haven en Bottervloot zijn uniek in hun soort. De ChristenUnie wil daarom de haven en vloot aanwijzen tot ‘voorziening van provinciaal belang’. Op die manier  kunnen haven en vloot goed bewaard worden. Dat is waardevol voor de toekomstige generaties.

Naast het provinciale programma komt de ChristenUnie met een programma voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In dit programma is er veel aandacht voor het voorkomen van vervuiling van het water. Het gebruik van afvalstoffen als grondstof en natuurlijk veilige dijken zijn andere belangrijke punten.

Welkom

Tijdens een bijeenkomst zullen beide programma’s worden vastgesteld. Dit zal gebeuren op woensdagavond 16 januari in Restaurant De Mandemaaker, Kerkstraat 103 in Spakenburg. Om 20 uur start de avond in de Zuiderzeezaal.

« Terug