ChristenUnie start verkiezingscampagne in Spakenburg

DSC_0319.JPGwoensdag 16 januari 2019 22:31

Niet alleen bloemen en politieke passie, maar ook een stevig debat en goede speeches. Dát waren de ingrediënten van een sprankelende politieke avond. In de Zuiderzeezaal van de Mandemaaker stelde de ChristenUnie provincie Utrecht haar programma vast voor de komende vier jaar.

Saai wordt  het niet op het provinciehuis. Dat bleek tijdens het voorstelrondje van de provinciale top-vijf. Kandidaten vertelden wat ze willen bereiken namens de ChristenUnie. Opvallende nieuwkomer bleek plaatsgenoot Hans de Harder. Hij wil de provincie gaan opschudden. “Na een paar jaar elders, ben ik nu weer ‘thuis’. Ik wil mij heel graag inzetten voor onze gemeenschap. Dan zie ik dat er provinciaal nog veel te verbeteren is. De provincie moet vaker doen wat ze zegt. Als je grote ambities hebt, dan moet je ook boter bij de vis leveren. Geen plannen zonder fatsoenlijk geld.”

Hans de Harder wil zich onder meer sterk gaan maken voor het behoud van de museumhaven en de botters in Spakenburg. “Met mooie woorden alleen komen we er niet, de provincie moet dan ook werkelijk iets gaan bijdragen “.

Lijsttrekker Arne Schaddelee benadrukte dat hij wil luisteren. Schaddelee: “God gaf ons oren en ogen. We moeten elkaar zien en luisteren wat er leeft. Maar Hij gaf ook een hart en handen. Die moeten we laten kloppen en laten wapperen. Zo wil ik geloof een stem geven.”

Na een levendige discussie werden de verkiezingsprogramma’s voor de provincie en voor het waterschap unaniem en onder applaus vastgesteld. Op voorstel van Alma Broekmaat, fractievoorzitter van de plaatselijke ChristenUnie, waren eerst nog enkele verbeteringen in het programma voor de provincie aangebracht. Broekmaat: “Goed om als provincie oog te hebben voor het vitaal houden van de kleine kernen, zoals Eemdijk, en voldoende woningen te bouwen voor eigen inwoners.” Daarnaast bepleitte ze het belang van veilig fietsen, vooral langs de provinciale weg naar Amersfoort én het belang van het bestrijden van stankoverlast, zoals van de biovergister op de Zuidwenk. ”Die stankoverlast is  onaanvaardbaar en moet zo snel mogelijk stoppen”.

Twee enthousiaste campagneleiders onthulden de campagneplannen. Zo komt de ChristenUnie in de provincie met een speciaal verkiezingsglossy en een spetterende College Tour. Op maandagmiddag 11 februari 2019 komt minister Carola Schouten naar de provincie. Op een minisymposium ‘Boeren, (ham)Burgers en Buitenlui’ wil de ChristenUnie nadenken over het verbeteren van de relatie tussen stad en platteland, tussen boer en burger en tussen voedsel en natuur.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor PS Utrecht 2019-2023.

Klik hier voor het Verkiezingsprogramma voor het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 2019-2023.

« Terug