Utrechts manifest voor minister Schouten

voedselbos vijgen lr DSC_1106.jpgdinsdag 05 februari 2019 19:45

Boeren en burgers hebben elkaar nodig. Hamvraag is: hoe kan de provincie hieraan bijdragen? De ChristenUnie in de provincie Utrecht lanceert maandag 11 februari in het Utrechtse Voedselbos een manifest met concrete voorstellen. Dit zal worden overhandigd aan minister Schouten tijdens een symposium bij het Utrechtse Voedselbos.

Burgers die zelf boter, meel of melk halen bij de boer? Die tijd is voorbij. Door intensivering van de landbouw werd ons eten anoniem. En, onbekend heeft misschien ook wel onbemind gemaakt. Voor sommige burgers werd de boer een boeman. Maar, zonder boer geen eten op het bord. Zonder burgers geen eters aan tafel en geen kok in de keuken.

Tijd om de kloof te overbruggen en drempels tussen boeren en burgers, tussen stad en platteland te verlagen. De hamvraag is echter, hoe doe je dat? En, wat kan de overheid daar aan bijdragen? De ChristenUnie in de provincie Utrecht schreef een manifest met concrete voorstellen. Tijdens een mini-symposium met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen de Utrechtse plannen worden gelanceerd.

Programma

Op het symposium zullen smaakmakers hun visie geven. Allereerst is dat minister Schouten. Andere smaakmakers:

  • Boer/filosoof Jan Huijgen van de Eemlandhoeve in Bunschoten, winnaar van de Sicco Mansholtprijs.
  • Wim Schippers, boer, landbouwingenieur en auteur van het boek ‘Boeren met ontzag’
  • Bert van Donselaar, melkveehouder en voorzitter van LTO Noord, Utrecht
  • Jan Overweg vanuit de coöperatieve gebiedscommissies in de provincie Utrecht
  • Claudia van Holsteijn van Natuurmonumenten

Gespreksleider is journalist en presentator Riekelt Pasterkamp.

Welkom

Het symposium is DV op maandagmiddag 11 februari van 15.00 tot 16.00 uur in Gasterij Wielrevelt, Thematerweg 10 in Utrecht. Inloop vanaf 14.30 uur.

Aansluitend geeft initiatiefnemer Maarten Schrama een rondleiding door het Utrechtse Voedselbos. Tot 17.30 uur is er een netwerkborrel.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via email: christenunie@provincie-utrecht.nl o.v.v. 'Haarzuilens'.

« Terug