Advies Van Ojik: vijfpartijencoalitie?

arne en bram van ojik duiding lowres DSC_0388.jpgdonderdag 11 april 2019 22:56

Op donderdag 11 april presenteerde informateur Bram van Ojik zijn eerste rapport over de Utrechtse coalitiebesprekingen. Hij adviseert nu eerst te kijken naar een vijfpartijencoalitie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Tijdens een speciale statenbijeenkomst hebben de dertien fractievoorzitters dit advies besproken.

Bijdrage van ChristenUnie aan de bespreking van het eerste rapport Van Ojik

Utrecht is prachtig. Deze openingszin heb ik al heel vaak gebruikt. Maar het is écht waar. Toen ik vanmorgen op de fiets een deel van onze provincie doorkruiste, werd ik er opnieuw door geraakt. Boeiende gebouwen. Afwisselende landschappen. Prima fietspaden. Een koe in de wei… Het motiveert mij steeds weer enorm in mijn werk voor de provincie.

Toch, onder een stralende voorjaarszon is alles mooi. Er zijn ook donkere wolken. Dingen die niet zo best gaan. Tijdens het introductieprogramma kwamen al een paar van die uitdagingen langs. Want, naast fleurige forten hebben we in Utrecht ook verzakkende veenlagen. Een energietransitie die heel noodzakelijk is, maar waar ons landschap niet mooier van gaat worden. De uitgestrekte weilanden in het Groene Hart waar projectontwikkelaars watertandend de messen slijpen.

Genoeg te doen! Uitdagingen die niet te lang meer kunnen wachten… Het is daarom goed dat we haast maken met de formatie.

Informateur Van Ojik heeft, samen met de griffier en de ambtelijke organisatie, de afgelopen weken heel veel gesprekken gevoerd en goed werk verzet. De ChristenUnie stemt in met het advies dat nu voor ligt, en wil de informateur en griffier ook hartelijk bedanken hiervoor. En wat ons betreft is het een goed idee om dit team, onder leiding van de heer Van Ojik, ook in de volgende fase mee te nemen.

Inhoudelijk herkennen we ons in dit advies. Het leest als een aantal stappen en adviezen die logisch in elkaar passen. Het advies om met deze vijf partijen; GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie te gaan bouwen aan een nieuw provinciebestuur zorgt voor een helder, groen profiel. En dat bevalt ons wel.

Wij voelen ons verwant aan het boerengroen van het CDA en de uitgangspunten van rentmeesterschap, sociale rechtvaardigheid en publieke gerechtigheid. Maar natuurlijk past ook het duurzame groen van GroenLinks ons, evenals de groene bestuurlijke benadering van D66. De solidariteitsbenadering van de PvdA is onmisbaar om al dit groen eerlijk te verdelen.

Tegelijk lijkt deze informatieronde ook wat verliezers te kennen. Het oranje van VVD en SGP. Het rood van de SP en van Forum. Paars van 50+, Denk-blauw en de veelkleurige vlinders en vogels van de Partij voor de Dieren en de meeuw van de PVV.

En toch zei ik net bewust dat het líjkt alsof deze ronde verliezers kent. Want, als we in Utrecht willen bouwen aan een nieuwe bestuurscultuur, dan moeten we dat samen doen. In het advies staat dat ook letterlijk: “Het vorm geven van een dergelijke bestuurscultuur begint met een transparant en open formatieproces waarbij alle partijen die dat willen, ongeacht of ze deel uit maken van een toekomstig college, betrokken kunnen zijn.”

Wat de ChristenUnie betreft zetten we juist ook vandaag een nieuwe stap in die richting. Een spannende stap. Voetje voor voetje zullen we moeten leren hoe we dit gaan doen. Wat werkbaar is. Maar ik zou graag iedere partij uitnodigen mee te doen. Elkaar geen hak zetten, maar het beste been voor te zetten.

Laat dit niet het einde zijn van de gezamenlijke ambitie om breed samen te werken aan een goed bestuur. Laat dit juist het begin zijn.

Laat dit niet alleen het begin zijn van de creatie van een nieuw College, laat dit ook vooral het begin zijn van co-creatie waarin iedereen een bijdrage levert aan óns provinciebestuur.

Laat dit niet het einde zijn van een informatieronde met dertien partijen, maar laat dit het begin zijn van een volgende ronde. En laten we de komende vier jaar steeds weer nieuwe informatieronden starten. Steeds weer nieuwsgierig naar ieders drijfveren en ambities, zorgen en vragen, uitdagingen en oplossingen!

Laten we sámen onze bestuurscultuur veranderen. Laten we niet minder, maar meer samenwerken. Laten we niet langer afstandelijk Raad van Toezicht spelen, maar laten we samen werken vanuit betrokken opdrachtgeverschap.

Laten we samen een Procesakkoord opstellen waarin we basisregels afspreken hoe we dit allemaal vorm willen geven. Laten we zo een basishygiëne bepalen voor een goed bestuur en voor de zo gewenste nieuwe bestuurscultuur.

Laten we samenwerken aan een brede Statenagenda met ambities en kaders.

De ChristenUnie ziet er naar uit om zo breed mogelijk samen te werken. Onze focus ligt daarbij op Provinciale Staten en niet per se op het college. Juist daarom ook is een zes partijencoalitie voor ons onwenselijk.

Binnen de Staten, dát is de plek om zoveel mogelijk onze veelkleurigheid te laten spreken. Iedereen recht te doen in de eigen opvattingen en inbreng. In een democratie krijg je één keer in de vier jaar de kans om overnieuw te beginnen, om te resetten. Laat dit vanavond een nieuw begin zijn.

Laten we samen die eerste stap zetten en tot een gezamenlijk succes maken!

Arne Schaddelee

« Terug