Provincie Utrecht debatteert over Jaarrekening 2017

debat jaarrekening lowres IMG_7361.jpgwoensdag 04 september 2019 20:08

De provincie Utrecht debatteert over de Jaarrekening 2017, ruim een jaar te laat. Lees hier de eerste bijdrage van de ChristenUnie in dit debat.

“De afgelopen periode heeft onder andere de ChristenUnie heibel geschopt over gedoe rond de aanleg van de Uithoflijn en het uitblijven van een jaarrekening 2017. Vandaag bespreken we de jaarrekening 2017, ruim een jaar later dan gemoeten had. Mijn fractie had het idee dat zorgen die de ChristenUnie had gebagatelliseerd, geridiculiseerd of zelfs ontkend werden. De heibel blijkt nu terecht: uit het controleverslag van de accountant blijkt dat de provincie Utrecht een aantal financiële en administratieve procedures en processen niet op orde had. Dat er een jaar later dan is voorgeschreven toch een goedkeurende verklaring ligt, is gelukkig toch het begin van hernieuwd vertrouwen.

Vertrouwen lijkt het toverwoord te zijn. Al vertrouwen wij dan ook weer niet op de blauwe ogen. Er moet gewerkt worden aan vertrouwen. Door iedereen: provinciale staten, gedeputeerde staten en ambtenaren. Zonder elkaar kunnen we niet en willen we niet.

De ChristenUnie wil, in navolging van het advies van de accountant, dat procedures en deskundigheid sterk verbeterd worden. Goede procedures en grote deskundigheid zijn voorwaarden voor het hebben van tegenspraak. Tegenspraak die het eigen handelen, van wie dan ook binnen de organisatie, steeds tegen het licht houdt.

Gebrek aan procedures – of in ieder geval het niet naleven daarvan – en deskundigheid zijn voor een deel ook het gevolg geweest van een opdracht van provinciale staten. Zonder de opdracht tot bezuiniging en het personeelsplafond was het wellicht nooit zover gekomen. Provinciale Staten hebben dus zelf ook nadrukkelijk een verantwoordelijkheid als opdrachtgever en als controleur. In de begroting, en ook in het vaststellen of toezichthouden op effectieve procedures.

Een ander element dat de ChristenUnie belangrijk vindt is ‘transparantie’. Een transparante organisatie laat zien dat de dingen gebeuren die gebeuren moeten. Bovendien geeft transparantie de mogelijkheid om tijdig te anticiperen als zaken onverhoopt anders gaan dan verwacht. Bijsturen is geen schande, maar een kracht. De ChristenUnie wil daarom dat informatie tijdig en adequaat wordt verstrekt.

De ChristenUnie verneemt daarom graag van het college van gedeputeerde staten of er een plan van aanpak is om het proces te verbeteren. En zo ja, hoe er gerapporteerd wordt. Hoe wordt er deskundigheid ingehuurd, lukt dat binnen de huidige kaders, of is er meer nodig? Provinciale Staten roep ik op om het college in dit proces te ondersteunen. En om kritisch te zijn. Want de processen moeten nu echt verbeteren. Dat kan alleen als we dat samen doen.”

Jeroen van Oort

« Terug