Beëdiging Harry Wolting

Harry Wolting beëdiging-0009 lowres.jpgwoensdag 25 september 2019 19:04

Harry Wolting is aan de slag gegaan als commissielid van de statenfractie van de ChristenUnie. Hij combineert deze rol met het raadslidmaatschap in de gemeente Vijfheerenlanden.

Op woensdag 25 september 2019 is Harry Wolting namens de ChristenUnie beëdigd als commissielid van de Provinciale Staten van Utrecht. Daarmee is de statenfractie van de ChristenUnie in de provincie Utrecht met vier statenleden en twee commissieleden weer op volle sterkte. Harry Wolting, die ook raadslid is in de gemeente Vijfheerenlanden, kiest er bewust voor om zowel in de gemeente als in de provincie actief te zijn. “Samen staan provincie en gemeenten voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van onze dorpen en steden. Of de omgevingswet. Het is een grote meerwaarde als je weet wat er speelt in zowel gemeenten als de provincie. Daarom wil ik graag mijn steentje bijdragen.”

Ruim baan voor de fiets

Bereikbaarheid in de drukke provincie Utrecht is een belangrijk thema. De ChristenUnie wil daarom meer ruimte geven aan de fiets. Wolting: “De provincie Utrecht is druk bezig met het realiseren van fietssnelwegen in de provincie. Deze fietssnelwegen zijn nu nog vooral Oost – West georiënteerd. Ik pleit voor de  de realisatie van snelle verbindingen tussen Noord en Zuid. Een fietsverbinding over de Lek langs de Hagesteinse brug staat daarom hoog op het verlanglijstje.”

Omgevingswet

Gemeente en provincie staan ook samen voor een grote uitdaging om de nieuwe omgevingswet in te voeren. Met de nieuwe omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. Wolting: “De provincie zal eerst met haar omgevingsvisie moeten komen voordat de gemeenten een eigen lokale visie vast kunnen stellen. Genoeg redenen dus om bij het vaststellen van de provinciale visie deze ook te bekijken met de gemeentelijke bril.”

« Terug