Commotie over Chinareis

jvo chinareis DSC_0390 lowres.jpgwoensdag 25 september 2019 23:47

De Utrechtse gedeputeerde Robert Strijk gaat half november naar China voor een economische missie. Het plan voor deze missie zorgde voor een stevig debat in de Utrechtse staten.

In het kader van het economisch beleid richt de provincie Utrecht zich internationaal onder andere op China. De provincie heeft als doel dat bedrijven uit China zich in Utrecht vestigen en zo werkgelegenheid creëren en omgekeerd, dat bedrijven uit Utrecht kunnen investeren in China. Daartoe bestaat er ook een zusterrelatie met de provincie Guangdong. Dat is een provincie in het zuidoosten van China, ongeveer ter grootte van Duitsland.

Al sinds het ontstaan van de zusterrelatie met Guangdong is de ChristenUnie hier een tegenstander van, omdat China de mensenrechten met voeten treedt. Omdat China een communistische regering heeft, hebben bestuurders van de provincie Utrecht altijd één op één contact met vertegenwoordigers van de communistische partij. Nu gedeputeerde Strijk naar China gaat voor een handelsmissie, heeft de ChristenUnie daarom een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. Resultaat hiervan is dat de relatie met Guangdong zal worden heroverwogen. Ook heeft gedeputeerde Strijk toegezegd de mensenrechtenkwestie tijdens het bezoek aan de orde te stellen.

Hieronder vind u onze complete bijdrage aan het statendebat over de Chinareis:

“Voorzitter,

In Nederland zeggen we vaak dat we dominee en koopman willen zijn. Als christelijk ondernemer spreekt mij dat persoonlijk aan. De bedoeling van het verhaal van de dominee is dat er niet alleen op zondag naar wordt geluisterd, maar ook dat er door de week naar wordt gehandeld.

Dat is vanwege de mensenrechten. De ChristenUnie is een groot voorvechter van mensenrechten. Niet alleen op zondag, maar ook op de andere dagen van de week. Zoals u weet zijn mensenrechten China een groot probleem. Een probleem waar continu aandacht voor gevraagd moet worden. Bij ons hangt artikel 1 aan de muur, in China worden veel vrijheden die daarin worden genoemd met voeten getreden. Om nog maar te zwijgen van de rechten die uit andere artikelen van onze grondwet voortkomen.

Voor de ChristenUnie is dit een reden om geen handel te willen drijven met deze overheid. De dominee in ons zegt dat een overheid die zijn mensen behandelt op een manier zoals we de afgelopen dagen, maar ook de afgelopen decennia, hebben kunnen zien, geen optie. De koopman in ons moet zich daarnaar maar voegen.

Wij zijn verder van mening dat tekortschietende mensenrechten een prijsverlaging effect heeft op arbeid. Met andere woorden: in een dictatuur produceer je goedkoper. Investeringen over en weer zorgen er dan voor dat we een concurrent voor ons eigen bedrijfsleven binnenhalen die we helemaal niet willen hebben. Hoewel sterk ondergeschikt aan het argument ‘mensenrechten’, is dat voor ons een tweede argument om dit niet te willen.

Het mag duidelijk zijn: het liefst ziet de ChristenUnie dat de handelsmissie helemaal niet doorgaat. Politiek gezien is dat op dit moment echter geen haalbare kaart.

Samen met GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, 50plus en SP dienen wij daarom een motie in die wel haalbaar lijkt. Daarin roepen we het college op:

-              de mensenrechten tijdens de handelsmissie nadrukkelijk aan de orde te stellen en over de wijze waarop dat gebeurt te rapporteren aan Provinciale Staten.

-              ter voorbereiding van het debat in Provinciale Staten een brede evaluatie uit te voeren met daarin in ieder geval aandacht voor mensenrechten, alsook voor economische en duurzaamheidsaspecten.

-              geen nieuwe bestuurlijke en ambtelijke bezoeken uit en naar China te plannen totdat Provinciale Staten over de evaluatie heeft gedebatteerd.”

Jeroen van Oort

De Motie over de handelsmissie naar Guangdong is door PS aanvaard.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie Handelsmissie Guandong PS 250919.pdf169,6 kBapplication/pdfdownload

« Terug