Provinciaal nieuws

ChristenUnie kiest voor waardevol Utrecht

botterhaven spakenburg lr DSC_0456.jpgzaterdag 12 januari 2019 22:20 Meer ruimte voor woningbouw, een beter bestuur én behoud van de Spakenburgse botters. Daar zet de ChristenUnie in de provincie Utrecht de komende jaren op in. Die ambities staan in het verkiezingsprogramma dat op woensdagavond 16 januari 2019 zal worden vastgesteld in Spakenburg. lees verder

Minister stopt terecht betaling provincie Utrecht

provinciehuis met vlaggen lowres DSC_0589vrijdag 14 december 2018 21:12 Goed bestuur, daar gaat het de ChristenUnie om. De accountant waarschuwt in haar verslagen al jaren. De governance van de provincie Utrecht is matig. Zowel juridisch als financieel zijn we domweg niet op orde. De ChristenUnie kaart dat al jaren aan. Dat de minister daarom de wekelijkse betaling aan de provincie stopt, is terecht. lees verder

Bodemdaling vraagt om sociale innovatie

arne schaddelee ps lr DSC_1082.jpgmaandag 10 december 2018 23:24 Na jarenlang aandringen, ook vanuit de ChristenUnie, is er dan eindelijk een provinciale visie op bodemdaling. In een bevlogen betoog pleitte Arne Schaddelee voor een actieve aanpak en sociale innovatie. “Samen moeten we het hoofd boven water houden.” lees verder

Kantoren in onze prachtige provincie

arne schaddelee ps lr DSC_1082.jpgmaandag 10 december 2018 23:14 Utrecht is een prachtige provincie, en dat willen we graag zo houden. We moeten daarom zorgvuldig omgaan met de schaarse ruimte. De ChristenUnie steunt daarom het provinciale beleid om kantorenleegstand tegen te gaan. lees verder

ChristenUnie zet in op een gezonde leefomgeving.

arne schaddelee ps lr DSC_1082.jpgmaandag 10 december 2018 23:10 Wat voor provincie wil Utrecht zijn in 2030? Daarover gaat de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht. Een gezonde en inclusieve samenleving waarin welvaart niet alleen in geld wordt uitgedrukt. Een provincie waar oog is voor leefbaarheid en een goede verdeling van welvaart en kwaliteit. Dat was de inzet van de ChristenUnie tijdens het debat over het ‘Koersdocument’ voor de Utrechtse Omgevingsvisie. lees verder