Speerpunten 2018-2022

 

 • Wijkteams krijgen een groter mandaat en worden meer zichtbaar in de wijken
 • Per dorp/wijk wordt er een verkeers(veligheids)plan ontwikkeld, samen met de inwoners        
 • Godlasterlijke en kwetsende reclame- en kunstuitingen worden geweerd
 • Burgers worden als lokale experts worden vroegtijdig betrokken bij ontwikkelingen in hun wijk
 • Er wordt streng gecontroleerd op de nieuwe drank- en horeca
 • Kwijtschelding van belastingen voor de doelgroep waar deze regelingen voor bedoeld zijn
 • Juiste en tijdige zorg voor de zwakkere in de samenleving staat voorop
 • Eigen bijdrage in de zorg mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van de zorg, afschaffen eigen bijdrage WMO
 • Meer handhaving in 30km gebieden, maar beter nog: wegen zodanig inrichten dat er niet harder dan 30km gereden kan worden
 • Er wordt meer vaart gemaakt met de verduurzaming van Zeist. Subsidies of goedkope leningen geven het nodige zetje in de rug
 • Langdurig leegstaande gemeentelijke panden worden ter beschikking gesteld aan amateurkunstenaars of bijvoorbeeld de weggeefwinkel.
 • Er vindt een nauwe samenwerking plaats met mantelzorg organisaties 
 • De vrije zondag openstelling dient teruggedraaid te worden
 • Centrumplannen worden uitgevoerd waarbij er wel maatregelen voor de veiligheid genomen moeten worden
 • Oudere inwoners krijgen pro-actief bezoek vanuit de wijkteams. Dit om vroegtijdig de zorgvraag duidelijk te hebben en om signalen van vereenzaming in een vroeg stadium te herkennen
 • Groene karakter van Zeist mag niet aangetast worden
 • Er moet aandacht blijven voor de grote groep woningzoekenden die op zoek zijn naar betaalbare koop of huurwoningen. DIt geldt voor diverse groepen woningzoekenden, jongeren, doorstromers naar een goedkopere koop woning maar ook ouderen.
 • Er wordt een cleanteam opgericht dat zwerfvuil, zwerfglas ed opruimt
 • Er komt meer aandacht voor onderhoud van fietspaden
 •  (Wijk) initiatieven voor duurzame energieoplossingen worden gepromoot en gestimuleerd