Speerpunten 2018-2022

 

 • Wijkteams krijgen een groter mandaat en worden meer zichtbaar in de wijken
 • Per dorp/wijk wordt er een verkeers(veligheids)plan ontwikkeld, samen met de inwoners        
 • Godlasterlijke en kwetsende reclame- en kunstuitingen worden geweerd
 • Burgers worden als lokale experts vroegtijdig betrokken bij ontwikkelingen in hun wijk
 • Er wordt streng gecontroleerd op de nieuwe drank- en horeca
 • Juiste en tijdige zorg voor de zwakkere in de samenleving staat voorop
 • Eigen bijdrage in de zorg mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van de zorg, afschaffen eigen bijdrage WMO
 • Meer handhaving in 30km gebieden, maar beter nog: wegen zodanig inrichten dat er niet harder dan 30km gereden kan worden
 • Er wordt meer vaart gemaakt met de verduurzaming van Zeist. Subsidies of goedkope leningen geven het nodige zetje in de rug
 • Langdurig leegstaande gemeentelijke panden worden ter beschikking gesteld aan amateurkunstenaars of bijvoorbeeld de weggeefwinkel.
 • Er vindt een nauwe samenwerking plaats met mantelzorg organisaties 
 • De zondagopenstelling mag niet verder verruimd worden
 • Centrumplannen worden uitgevoerd waarbij er wel maatregelen voor de veiligheid genomen moeten worden
 • Groene karakter van Zeist mag niet aangetast worden
 • Er moet aandacht blijven voor de grote groep woningzoekenden die op zoek zijn naar betaalbare koop of huurwoningen. DIt geldt voor diverse groepen woningzoekenden, jongeren, doorstromers naar een goedkopere koop woning, maar ook ouderen.
 • Er wordt een cleanteam opgericht dat zwerfvuil, zwerfglas etc. opruimt
 • Er komt meer aandacht voor onderhoud van fietspaden
 •  (Wijk) initiatieven voor duurzame energieoplossingen worden gepromoot en gestimuleerd