ChristenUnie in Actie!

Zorgseminar ChristenUnie

Op donderdag 21 november 2013 heeft de ChristenUnie een symposium georganiseerd over "Christelijke zorg in 2020". Spreker was André Rouvoet. 

Hoe oud bent u in 2020? En uw ouders? We weten niet wat de toekomst brengt en hoeveel jaren ons gegeven zijn. We weten wel dat de ontwikkelingen van nu een rol gaan spelen in de toekomst van de christelijke zorg. Zijn er dan nog verzorgingshuizen? Nieuwe woonvormen? Is er professionele  thuiszorg en welke zorg pakken we dan samen aan als familie, buurt of kerk? Bestaat er dan eigenlijk nog christelijke zorg? En waarom? En waardoor?

André Rouvout schetste alle veranderingen die al bezig zijn en de komende jaren nog doorgevoer zullen worden. Het is niet persé een negatief beeld, wel een ander beeld! Door de bezuinigingen gaat er veel veranderen, dit hoeft niet slecht uit te pakken maar we moeten wel alert blijven. Kansen die er komen moeten we ook als Christenen pakken. Er kan zeker een rol ontstaan voor de kerken door b.v. mantelzorg projecten. Belangrijkste uitgangspunten zijn: Eerst kwaliteit dan bereikbaarheid en daarna pas identiteit. Dit wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor identiteitsgebonden instellingen, maar voor verzekeraars zal altijd de kwaliteit en bereikbaarheid vooraan staan. 

Thema avond WMO - Voedselbank

In het voorjaar van 2009 heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP het initiatief genomen voor een thema avond over de WMO. Alle betrokken partijen (kerken en instellingen) waren uitgenodigd en ook velen waren deze avond aanwezig. Gezien de vele positieve reacties is het een zeer waardevolle avond geweest waar ontmoeting en kennisoverdracht centraal stonden.


Veiligheidsavond

Op 8 april 2008 organiseert de ChristenUnie/SGP fractie een avond over de veiligheid in Zeist. Onze burgemeester, de heer J.J.L.M. Jansen is de spreker deze avond.


 

Zeist schoon!

In het kader van de landelijke opschoondag heeft de ChristenUnie/SGP in Zeist het initiatief genomen om Zeist weer wat schoner te maken. Op zaterdag 15 maart zijn we met een groep vrijwilligers op pad gegaan om op de Boulevard (toegangsweg naar Zeist), het Bethaniëplein en het busstation schoon te maken. Met zakken vol zwerfvuil kwamen we terug. Met een goed gevoel dat we veel ergernis hebben weggenomen en dat we praktisch inhoud hebben gegeven aan ons rentmeesterschap gingen we het weekend in


 

Klimaatverandering, kan ik daar wat aan doen?

 

Op 26 september 2007 is er een avond georganiseerd over de klimaatverandering en wat wij er aan kunnen doen. Sprekers waren Peter Timofeef en drs. Wim Rietkerk. Aan de paneldiscussie namen tevens deel Martine van Meekeren-Vonk (ChristenUnie) en A. van Maldegem (SGP)

We hebben met elkaar een bijzonder interesante avond met elkaar gehad waar we ook daadwerkelijk over praktische zaken hebben gehad.

Informatie over de sprekers