Nieuws

ChristenUnie/SGP verwelkomt twee buitengewoon raadsleden

  • Op 12 mei jongstleden ben ik beëdigd als buitengewoon raadslid. Ik ben vorig jaar afgestuurd in het burgerlijke recht en het leek mij mooi om als christen betrokken te zijn in de samenleving. Hierdoor ontstond de interesse om politiek actief te zijn. En waar zit de politiek dichter bij de burger dan in de gemeenteraad? Ik sta voor de ChristenUnie als sociale, duurzame en verbindende partij. Ik hoop hierdoor in combinatie met mijn ondersteunende rol aan de fractie mijn steentje te kunnen bijdragen aan de politiek in de gemeente Zeist.

  • Inmiddels loop ik al een poosje mee, maar van het echte voorstellen in de nieuwsbrief kwam het nog niet. Hierbij dus alsnog. Half december 2019 werd ik geïnstalleerd als buitengewoon raadslid, ter vervanging van Machiel Blok. Een deel van zijn portefeuilles heb ik daarbij ook overgenomen, zoals bijvoorbeeld het sociaal domein. Die portefeuille is (zeker nu) uitdagend, daarover leest u elders in deze nieuwsbrief nog het nodige. 

    In het dagelijks leven werk ik als advocaat in Barneveld. Als kantoor richten we ons op ondernemers, die we adviseren en bijstaan op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en contractenrecht. Het leuke aan de politiek is, dat het overleg op een ander niveau wordt gevoerd. Niet op individuele gevallen, zoals in mijn werk, maar op het niveau van kaders. Dat is dus weer een heel andere dynamiek. De uitdaging in de politiek is om je enerzijds niet te verliezen in de details, maar anderzijds oog te blijven houden voor het individu. Want daar gaat het uiteindelijk om: dat de inwoners van de gemeente Zeist op een goede en prettige manier kunnen samenleven. Daarvoor hebben we ChristenUnie-SGP gelukkig ideeën genoeg!

Machiel Blok treedt terug als buitengewoon raadslid

De besturen van CU en SGP willen Machiel Blok graag bedanken. Veel jaren heeft hij deskundig en accuraat zijn bijdrage gegeven aan de raadsfractie van de ChristenUnie en SGP is Zeist. Als dit voor hem al niet een plezier was, onze besturen hebben genoten van zijn immer aanhoudende inzet. Bovendien heeft hij ook altijd bijgedragen aan de uitstekende sfeer die de fractie kenmerkt. Machiel treedt nu terug. Het is voor ons een vreugdevolle gelegenheid om Machiel heel hartelijk te danken voor al zijn werk en de authentieke contacten. Graag wensen we hem alle voorspoed en zegen op het vervolg van zijn levensweg.

Dit afscheid gaat gelukkig samen met een welgemeend welkom. Marcel de Jong stapt in de voetsporen van Machiel. Hij zal daarbij zijn eigen stappen zetten. Dicht bij onszelf blijven is ook belangrijk in de vervulling van onze taken. Gelukkig is Marcel niet alles nieuw. Vanuit de Achterhoek neemt hij nu het voortouw in Zeist. We hebben er alle vertrouwen in dat hij met zijn royale ervaring veel kan betekenen voor de fractie. Dat ook Piet Verolme in Marcel een plezierige en deskundige collega krijgt voor het belang van de Gemeente Zeist.